top of page

Pārbaudes zondu komplekts PR-3

Inspection probe set PR-3

Zondu komplekts ir paredzēts svešķermeņu meklēšanai un noteikšanai beramos materiālos. Zondes asais gals ir aprīkots ar caurumiem materiāla paraugu ņemšanai.

Komplekts sastāv no divām zondēm un viena zondes pagarinātāja. Zondes var pieskrūvēt pie metāla korpusa vai gumijas rokturā. Zondes galā ir caurumi materiāla paraugu ņemšanai. Kontrolējamā materiāla paraugu var ņemt, pagriežot un izvelkot zondi. Zondes garumu var palielināt, izmantojot zondes pagarinātāju.

Inspection probe set PR-3

Tehniskās specifikācijas

1. zonde
2. zonde
Zondes pagarinātājs
Zondes diametrs
Pilns garums
Svars

445 mm
300 mm
440 mm
4 mm
1445 mm
0,750 kg

bottom of page